Điểm bán Ba Đình

Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT Tỉnh / Thành phố
 Nhà thuốc Hoàng Hoa Thám  Ngọc Hồ-Ba Đình-Hà Nội  0358 723 933 Hà Nội
 Nhà thuốc Nghĩa Dung  12 Nghĩa Dung-Ấp Thạnh Vinh-Phúc Xá-Ba Đình-Hà Nội  0919 326 855 Hà Nội
 Nhà Thuốc Hiếu Hiền  57 Tân Ấp-Phúc Xá-Ba Đình-Hà Nội  0932 282 066 Hà Nội
 Nhà Thuốc Tư Nhân  57 Phúc Xá-Ba Đình-Hà Nội  0986 885 686 Hà Nội
 Nhà Thuốc Trọng Tấn  57 Dốc Viện Nhi Trung Ương-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội  0978 507 640 Hà Nội
 Nhà Thuốc Số 7  Số 7-Đường Thanh Niên-Trúc Bạc Ba Đình-Hà Nội  0985 986 319 Hà Nội