Điểm bán Cầu Giấy

Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT Tỉnh / Thành phố
Nhà thuốc Thanh Tâm  202 Đường Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội  Hà Nội
 Nhà thuốc Bá Kiến  Ngõ 175-Số 26-Ngõ 133-Xuân Thủy-Cầu Giấy  0592 759 412  Hà Nội
 Nhà thuốc Nguyên Hà  133 Đường Trần Bình-Mai Dịch-Cầu Giấy-Hà Nội  024 353 76763  Hà Nội