Điểm bán Chương Mỹ

Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT Tỉnh / Thành phố
Nhà thuốc An Phúc  Số 6-Yên Sơn-TT Chúc Son-Chương Mỹ  0989 898 626 Hà Nội
 Quầy thuốc Kim Dung  Đình Làng Hòa Xá-Hòa Xá-Chương Mỹ  0978 272 034 Hà Nội
Quầy Thuốc Quang Trung  TT Chúc Sơn-Chương Mỹ  0977 811 243 Hà Nội
Quầy Thuốc Huyền Trang  Cầu Hạ Dục-Chương Mỹ  0339 522 028 Hà Nội
 Quầy Thuốc Xuân Đức  Chợ cá-Nam Phương Tiến-Chương Mỹ  0335 657 393 Hà Nội
 Quầy thuốc số 39  Trung Hoàng-Thanh Bình-Chương Mỹ  0845 235 190 Hà Nội
 Quầy thuốc Hồng Minh  Chợ Phú Nghĩa-Chương Mỹ-Hà Nội  0362 414 915 Hà Nội
Quầy thuốc Trí Duy  Khu tập thể 201-Chương Mỹ  0974 657 429 Hà Nội
Quầy Nguyễn thị Hồng  Xã Tân Tiến-Chương Mỹ  0971 547 982 Hà Nội
 Quầy thuốc Phạm thị Thảo  Cầu Hạ Dục-Chương Mỹ   0985 855 648 Hà Nội