Điểm bán Đan Phượng

Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT Tỉnh / Thành phố
Quầy thuốc Hằng  Cụm 3-Đông Khê-Đan Phượng  0983 596 623 Hà Nội
 Quầy thuốc Tiến Đạt  Xã đồng tháp-Huyện Đan Phượng  0983596 623 Hà Nội
 Quầy thuốc Duy Phong  Cụm 4-Thọ An-Đan Phượng  0856 414 731 Hà Nội
 Quầy thuốc Loan Hoàng  Cụm 2-Liên Trung-Đan Phượng  0976 454 368 Hà Nội
 Quầy thuốc Loan Nguyễn  Cổng Làng Hạ Trì-Liên Trung-Đan Phượng  0945 630 106  Hà Nội