Điểm bán Quốc Oai

Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT Tỉnh / Thành phố
 Quầy thuốc Minh Trí Thị trấn Quốc Oai-Quốc Oai  0975 877 404 Hà Nội
 Quầy thuốc Tân Dược  Chợ Tình Nam-Đại thành-Quốc oai  0966 287 566 Hà Nội
 Quầy Thuốc Hạnh Oanh  Sài Sơn-Chùa Thầy-Quốc Oai  0869 120 777 Hà Nội
 Nhà thuốc Nguyên Nhung  Cộng hòa-Quốc Oai  0972 328 848 Hà Nội