Điểm bán Thanh Trì

Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT Tỉnh / Thành phố
Quầy thuốc Trúc Linh  218 Tựa Liệt-Xã Tam Hiệp-Thanh Trì-Hà Nội  0334 044 828 Hà Nội
 Quầy thuốc Minh Trí  Thôn 3-Vạn Phúc-Thanh Trì-Hà Nội  0972 005 034 Hà Nội
 Quầy Thuốc Phúc Yến  Thôn Nội Am-Liên Ninh-Thanh Trì-Hà Nội  0975 209 976 Hà Nội
 Quầy Thuốc Khánh Hân  32 Phan Trọng Tự-Cầu Bươu-Thanh Trì -Hà Nội  0974 468 484 Hà Nội
 Quầy Thuốc Nhất Tâm 1  Ngã 3 chợ Triều Khúc-Tân Triều-Thanh Trì-Hà Nội  0965 252 332 Hà Nội
Quầy thuốc Ánh Phương  Ngã 3 Chợ Vĩnh Quỳnh-Thanh Trì-Hà Nội  … Hà Nội
 Quầy thuốc Hồng Lý  Đội 11-Làng Siêu Quần-Thanh trì-Hà Nội  0398 253 491 Hà Nội
 Quầy thuốc Quỳnh Hương  Số 4-Cầu Bươu-Thanh Trì-Hà Nội  … Hà Nội
 Quầy Thuốc Tuấn Thành  Chợ Tứ Hiệp-Thanh trì-Hà Nội  0966 697 984  Hà Nội
 Quầy thuốc số 5 Việt Đức  Xóm 1-Quỳnh Đô-Vĩnh Quỳnh-Hà Nội  0979 503 689  Hà Nội