Điểm bán Ba Vì

Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT Tỉnh / Thành phố
 Quầy thuốc Huyền My  Đức Thịnh-Tân Lĩnh-Ba Vì  0936 334 891 Hà Nội
 Quầy thuốc Tân Dược  Gò Sống-Tân Lĩnh-Ba Vì  0335 070 901 Hà Nội